Annuitets- og serielån

annuitets-og-serielan

Skal du velge annuitets- eller serielån? Beslutningen er avhengig av hva som lønner seg best for deg på sikt. I tillegg må du vurdere hvor mye du har muligheten for å betale i terminbeløp. Likviditeten din, hvor mye du har til rådighet hver måned, vil være avgjørende for ditt endelige valg. Om du er i tvil, spør en profesjonell økonomisk rådgiver.

Annuitetslån har faste terminbeløp

Når du tar opp et annuitetslån, vil hver termin ha sitt faste beløp i hele låneperioden. Det betyr at du betaler mer i renter i de første årene. Avdragene er tilsvarende lavere. Etter hvert blir rentebeløpet mindre og avdragene større. Terminbeløpet regnes ut fra en annuitetsfaktor. Det vil si at det totale lånebeløpet inklusive renter og omkostninger legges sammen og fordeles på antall år du har avtalt lånet.

Forskjeller i størrelse på avdragene

Om du sammenligner annuitets- og serielån, blir avdragene i begynnelsen lavere med et annuitetslån. Tilsvarende blir de høyere på slutten. Totalt blir et annuitetslån dyrere fordi de totale rentekostnadene blir høyere. Med et serielån betaler du i stedet høyere avdrag i begynnelsen, og får dermed lavere gjennomsnittlige rentekostnader. Man kan tenke på serielån som det samme som å korte ned på nedbetalingstiden. Totalkostnadene blir dermed lavere med et serielån. Skal du vurdere hva som lønner seg, er altså et serielån mer gunstig sett hele låneperioden under ett.

Hva har du råd til?

Avhengig av din inntekt og likviditet, bør du vurdere følgende: Dersom du har råd til å betale hva det koster med et serielån under hele låneperioden, kan det vise seg at det blir gunstigere for deg å ta opp et annuitetslån med kortere tidsperspektiv. Det kan være mye penger å spare på å ta opp et lån på 20 i stedet for 30 år for eksempel.

Månedlig rentefot

Beløpet du betaler hver måned skal dekke alle kostnader som er forbundet med det totale lånet i hele løpetiden. Den månedlige rentefoten er en brøk og ikke en prosentsats. Om du ser på det totale lånebeløpet, kan et lån på 2 millioner gi deg en ”gevinst” på ca 100 000 kroner om du tar opp et serielån. Forskjellen oppstår fordi du ved et annuitetslån tar opp et større lån totalt sett. Dette kommer av at terminbeløpet er det samme under hele perioden. Så lenge storparten av dette beløpet er renter i oppstarten i forhold til avdraget, betaler du til sammen mer i rentekostnader over en lenger periode. Ved et serielån vil du nedbetale mer av lånet helt fra starten av. Du betaler mindre renter, fordi de kommer på toppen av de høyere avdragene.

Mest vanlig med annuitetslån

Hvis det er rimeligere med serielån, hvorfor velger da de fleste av oss annuitetslån? Svaret er at det gir mindre press på de månedlige kostnadene. Det gjelder i det minste for dem som er i etableringsfasen. Gjeldsbyrden er for de fleste størst når vi skal skaffe oss vår første bolig. Kanskje med høyt studielån i tillegg. Da er det enklere å forholde seg til så lave innbetalinger som mulig. I tillegg velger en del å søke om avdragsfrihet og nedbetale lånet over tjuefem til tretti år.

Enklere å betjene lånet når lønn og inntekter blir høyere

Etter hvert som vi får bedre råd, tåler vi høyere terminbeløp, også fordi vi da oftere har funnet en partner å dele kostnadene med. Dermed vil annuitets- og serielånet ha motsatt utvikling. Serielånet betinger at vi betaler mest i begynnelsen når vi har dårligst råd. Annuitetslånet passer derfor for de aller fleste best i forhold tl en naturlig livssyklus der det blir stadig enklere å betjene lånet etter hvert.

Velg serielån dersom du kan betjene høyere terminbeløp

For par eller personer i femti- og sekstiårene som har god råd og ønsker å ta opp et lån for å unne seg litt ekstra, vil et serielån kunne være et godt alternativ. De har god råd i disse årene, men vil samtidig måtte forholde seg til at de vil få dårligere råd igjen senere når de bare har pensjonen å leve av.

Bytte fra annuitets- til serielån?

Det kan være forhold som gjør det gunstig å bytte fra annuitets- til serielån. Eller vice versa. Det som må tas med i betraktning er nye etableringskostnader. Har du et langsiktig perspektiv, vil rentebesparelsene som regel gjøre at det blir lønnsomt å skifte, selv med nye etableringskostnader. I tider med så lave renter som det har vært de seneste årene, er det i tillegg en fristelse for mange til å ta opp for stort lån.